natuurzuivere aromatherapie behandelingen en producten… energie uit de natuur…

Pedicure en Beautysalon Calendula

Pedicure Millingen aan de Rijn
+31645750453 info@voetenbeauty.nl Bel voor een afspraak of info of stuur een mail. Als ik niet opneem, dan ben ik aan het werk, spreek dan uw boodschap in.
Millingen aan de Rijn

Pedicure en Beautysalon Calendula in Millingen aan de Rijn

Pedicure en Beautysalon op de begane grond, eenvoudig bereikbaar, parkeren op eigen terrein voor de deur. Laagdrempelig en voor iedereen geschikt. In mijn praktijk kunt u pedicure-, schoonheids- en wellnessbehandelingen boeken. Ik ben in het bezit van de Bekwaamheid Risicovoeten. Extra services zijn specialistische technieken: het verhelpen van ingroeiende nagels met de Arkada techniek en het doeltreffend aanpakken van schimmelnagels met de Mellinn20 methode. Veel plezier met surfen op mijn site. Voor direct boeken van een afspraak bel +31645750453 of mail: info@voetenbeauty.nl PRIJSLIJST Kaart en Route
pedicure en beautysalon calendula voetenbeauty
Toestemmingsformulier privacybeleid persoonsgegevens, print onderstaande tekst en vul het in en lever het in bij uw afspraak. In de praktijk zijn ook formulieren die u ter plaatse kunt invullen. Dit is in het kader van de nieuwe AVG wet verplicht vanaf 28 mei 2018 ter bescherming van uw privé gegevens.
Toestemmingsformulier privacybeleid  persoonsgegevens In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen: 1. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en 2.  het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’). Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor mij – dat u weet wat ik als pedicure voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voetbehandeling over u vast moet leggen. Met deze verklaring geeft u mij voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens, toestemming. Ik, ………………………………………………………………………… geef mijn pedicure………………………………………………….. toestemming om de volgende gegevens in zijn/haar automatiseringssyteem/klantenbestand vast te leggen (graag met blauw schrijvende pen aankruisen). 0 Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn N.A.W.-gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres etc., noodzakelijk voor administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige , podotherapeut en/of meewerkende collega pedicure. 0  Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn BSN-nummer en  verzekeringsgegevens voor declaraties met betrekking tot verstrekking van vergoeding van de behandeling via doorverwijzing / contract met podotherapeut en/of ziektekostenverzekeraar. 0 Ik geef toestemming voor het opnemen en noteren van mijn voetklachten op een papieren en/of digitale voetenkaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling / verzorging van mijn voetproble(e)m(en). Ook voor collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing naar de behandelende (huis)arts en/of andere (medische) disciplines. 0 Ik geef toestemming voor het vastleggen van mijn medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc. 0     Ik geef toestemming voor het eventueel digitaal nemen en vastleggen van      foto`s van mijn voetprobleem met betrekking tot controle van de vooruitgang       van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of doorverwij-     zing naar andere (medische) disciplines.  Ik heb ten allen tijde het recht de hiervoor aangekruiste toestemmingen, om welke reden dan ook, in te trekken. Mijn hiervoor genoemde pedicure zal dit ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn/waren bij de dienstverlening. NAAM                                                                    DATUM HANDTEKENING
natuurzuivere aromatherapie behandelingen en producten… energie uit de natuur…

Pedicure en Beautysalon Calendula

+31645750453 info@voetenbeauty.nl Bel voor een afspraak of info of stuur een mail. Als ik niet opneem, dan ben ik aan het werk, spreek dan uw boodschap in.
Millingen aan de Rijn

Pedicure en Beautysalon Calendula in Millingen aan de Rijn

Pedicure en Beautysalon op de begane grond, eenvoudig bereikbaar, parkeren op eigen terrein voor de deur. Laagdrempelig en voor iedereen geschikt. In mijn praktijk kunt u pedicure-, schoonheids- en wellnessbehandelingen boeken. Ik ben in het bezit van de Bekwaamheid Risicovoeten. Extra services zijn specialistische technieken: het verhelpen van ingroeiende nagels met de Arkada techniek en het doeltreffend aanpakken van schimmelnagels met de Mellinn20 methode. Veel plezier met surfen op mijn site. Voor direct boeken van een afspraak bel +31645750453 of mail: info@voetenbeauty.nl PRIJSLIJST Kaart en Route
pedicure en beautysalon calendula voetenbeauty